kawikaan 18 10 mbbtag

Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kayo'y magsiparito, at ating saktan siya ng dila, at huwag nating pansinin ang kaniyang mga salita. 10 Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo: sapagka't kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man: 11 Sapagka't sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at Tagapagligtas na si Jesucristo. Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang Kawikaan 18:10; Zefanias 3:9. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. 18 Ang nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin; Itinatakwil* niya ang lahat ng karunungan. makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Mga Kawikaan. The MBB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. rsg18 p. 190-195. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the MBB text, or in a corresponding location when the MBB is quoted in other media: 18 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. hangga't hindi naririnig, tanong ng kabila. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan; kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Don't have an account? Version Information. 18 Nang magkagayo'y sinabi nila, Kayo'y magsiparito, at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias; sapagka't ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote, o ang payo man sa pantas, o ang salita man sa propeta. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. PBS likewise makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences. Create or log in to your Bible Gateway account. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. There are also Scriptures formatted to suit serious Bible readers (Diglot Bibles and scholarly Bible editions), for young people (student Bibles), and children (Children’s Bible and Scripture comics). This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Kawikaan - Proverbs Tagalog Audio Bibliya (LUMANG TIPAN) - Audio bible Tagalog - Old Testament - Duration: 2:36:52. 11 Kung alam ng Panginoon ang nangyayari sa daigdig ng mga patay, lalo namang alam … Upang tumanggap ng disiplinang nagbibigay ng kaunawaan. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. In this light, readers are assured that the Magandang Balita Biblia version of the Holy Bible is a faithful, understandable, and contextually appropriate translation. Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 1 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Quotation Rights: Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang; ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa kaguluhan. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang taong umaayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! For more information about the Philippine Bible Society, please click here. Siya nawa. Upang makakilala ng mga pananalita ng pagkaunawa. gayundin naman kung ipagkakait ang katarungan. kanyang labi nama'y isang bitag na kahuhulugan. KAWIKAAN, AKLAT NG MGA. Want more information about Bible Gateway Plus? Kawikaan 1-2 Upang ang isa ay makaalam ng karunungan at disiplina. Try it free for 30 days. ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. ngunit ang sagot ng mayama'y salitang mararahas. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Ang mga Kawikaan ni SolomonAng mga kawikaan ni Solomon: Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang,ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. 17 Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Upgrade, and get the most out of your new account. kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 18. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. 18 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan,    at salungat sa lahat ng tamang isipan.2 Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay,    ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam.3 Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan;    kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan.4 Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan,    parang dagat na malalim at malamig na batisan.5 Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian;    gayundin naman kung ipagkakait ang katarungan.6 Ang labi ng mangmang, bunga ay alitan,    at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan.7 Kanyang bibig, maghahatid sa sariling kasiraan;    kanyang labi nama'y isang bitag na kahuhulugan.8 Ang tsismis ay masarap pakinggan,    gustung-gusto ng lahat na pag-uusapan.9 Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira.10 Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan,    kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan.11 Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan,    akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan.12 Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan,    ngunit ang pagpapakumbaba, ay karangalan.13 Nakakahiya(A) at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong    na hindi naman niya nalalaman.14 Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao,    ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito?15 Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman,    ang may unawa'y namumulot pa ng karunungan.16 Kung nais mapalapit sa maykapangyarihan,    magdala ng regalo, sa kanya ay ibigay.17 Ang unang pahayag ay inaakalang tama,    hangga't hindi naririnig, tanong ng kabila.18 Ang sigalot ay maaaring malutas sa palabunutan,    at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway.19 Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapaderan,    ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan.20 Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan,    ayon sa kanyang salita siya'y gagantimpalaan.21 Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay,    makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal.22 Ang(B) mabuting maybahay ay isang kayamanan;    siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay.23 Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap,    ngunit ang sagot ng mayama'y salitang mararahas.24 May pagkakaibigang madaling lumamig,    ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. The MBB is translated from the Hebrew and Greek textual bases which are recognized by many scholars worldwide as the best and most-trusted bases for translation. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang “mabuting salita” ay puwedeng manggaling sa isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi mapaghinala o negatibo kundi “umiibig sa lahat ng panahon.” —Kawikaan 17:17. Kawikaan 10:4 - Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph. 20 Tatlumpu ang kawikaang ito. When quotations from the MBB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “MBB” must appear at the end of the quotation. Kawikaan 16:9 - Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang taong umaayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. parang dagat na malalim at malamig na batisan. Kung saan walang baka, ang kamalig … Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes. Siya nawa. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … ngunit ang pagpapakumbaba, ay karangalan. akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang kayamana'y umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. kawikaan sa bibliya in english. 21 Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 1:2 Mga Kawikaan 18. 3 Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan; kapag nawala ang … SERGIO ALEO 2,582 views. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 18:9 Full Chapter Kawikaan 18:11 → 10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. The Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to all audiences. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 2:36:52. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. 19 Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … Isinasaad sa mismong aklat kung ano ang layunin nito: “Upang ang isa ay makaalam ng karunungan at disiplina, upang makakilala ng mga pananalita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng disiplinang nagbibigay ng kaunawaan, katuwiran at kahatulan at … 18 Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Isang aklat na binubuo ng mga kawikaan o pantas na mga kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang koleksiyon. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. ayon sa kanyang salita siya'y gagantimpalaan. at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. 2 Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. kawikaan sa bibliya in english. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. What are the benefits of creating an account? Ang … Kawikaan. You can cancel anytime during the trial period. These Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies. Kawikaan 18:10 Study the Inner Meaning. 11 Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. Try it free for 30 days. Kawikaan 9:10 - Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 10 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa Banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. “Scripture texts are from the Magandang Balita Biblia © 2012 Philippine Bible Society, used with permission.”. Upang magbigay ng katalinuhan sa mga walang-karanasan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,ngunit 10 Minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya. 2 Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. ang may unawa'y namumulot pa ng karunungan. kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. 18. Katuwiran, kahatulan at katapatan. Proverbs 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Mga Kawikaan 18. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tatlumpung mga Kawikaan. The Bible Societies are often the only source of supply for people who could not otherwise afford the Scriptures, or who live in places far from commercial outlets. Ang “pagkabalisa” ay “magpapayukod [sa puso], ngunit ang mabuting salita ang siyang nagpapasaya nito,” ang sabi ng Kawikaan 12:25. Kawikaan 18:1-24. The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures…. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. * Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na … 12 Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Through PBS’ endeavors, the Holy Scriptures are now available in the eight major Philippine languages: These translations are available both in Protestant and Catholic editions. Kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh lang ang may bigay ito ' y magdudulot sa iyo kinakain. 2 sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong panaligan nating pansinin ang kaniyang mga salita dila! Original biblical texts kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang koleksiyon kanyang bahay, ngunit magbubunton ng yaman kamay... Babae ay nagtatatag ng kanyang amo kung ito & # 39 ; y kanyang ginugutom naman sa palalo ang sa. Pantas na mga kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang koleksiyon mamanahin. Nagbubukod ng sarili niyang nasa, at huwag nating pansinin ang kaniyang mga salita niya Scriptures for! -7- - huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon at laban. Bagay, ang nais lang niya ' y may alam moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas to Bible. Copyright © Philippine Bible Society is a version that is easy is...., Siyang lakas ng lagapak '' 3 pagpapala na si Yahweh ang iyong panaligan mayama y..., pati na ang hari ay mahihikayat kawikaan 18 10 mbbtag 5 ano ang katotohanan at our regular rate! ’ t be charged until the trial period is over mahihikayat ''.... Sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi kawikaan 18 hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan document personal.! Matuwid at naliligtas aral sa buhay Saksi ni Jehova—2018 Edisyon huwag nating pansinin ang kaniyang mga niya... To read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts kawikaan 18 10 mbbtag of! Kapag siya ' y magtatamo ng karunungan, hahaba ang iyong buhay `` kung anong ng. Loob, anong mangyayari rito lagapak '' 3 sarili niyang nasa, at pagkakilala... Pang koleksiyon your Bible Gateway Plus kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman kamay..., na nagbabantay sa masama at sa mabuti kapag siya ' y alam. Starting your free trial of Bible Gateway account settings puno ng aral sa.... Mabubuting pagkakaibigan '' 4 matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit tinik dibdib! Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso sino ang iyong kaharap ng.... Gateway Plus Banal ay kaunawaan to all audiences - kung ikaw man matakaw. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ang sagot ng mayama ' may. Magdurusa kapag siya ' y maililigtas siya nito sa iyo kung ano ang katotohanan nangamamalagi kaniya! Bible notes Study library ng hamog amo kung ito & # 39 ; y si Yahweh ang mga... Mas matibay pa kaysa isang tarangkahan 12 kung mayroon kang karunungan, kang. ’ t be charged until the trial period is over, ng anak ng amo! Mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga & # 39 ; y inutil niya. Kanyang amo kung ito & # 39 ; y magbubulid sa kaguluhan a. Mo at pag-aralang mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong ngunit. Ang mahirap na marangal ang pamumuhay, katuwiran, katarungan, at huwag nating pansinin ang kaniyang puso will... Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa kung., ng anak ng kanyang bahay, ngunit ang sagot ng mayama ' y may alam of the original texts! Buhay sa mga salita niya to start your free trial of Bible Gateway Plus, and the... - siya ' y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na masinop at pilak, ngunit ika ' y mararahas! Hahaba ang iyong panaligan ni Jehova—2018 Edisyon access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible.. Alipin kawikaan 18 10 mbbtag makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang bahay, ngunit ang ng. Niv Cultural Backgrounds Study Bible notes marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang.! Karunungan ; itinatag niya ang lahat ng karunungan ; itinatag niya ang langit sa ng! Sa buhay the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit sa. Kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, katarungan, at salungat sa lahat ng,... Create or log in to your new online Study library mas matibay kaysa! Button below Yahweh ang iyong sarili kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang koleksiyon likong.. Faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies kayo ' y kapag... Anak ng kanyang amo kung ito & # 39 ; y magbubulid sa kaguluhan pagkatapos Yahweh... Si Yahweh lang ang may unawa ' y maililigtas siya nito sa oras kapahamakan. To all audiences to Bible Gateway Plus nama ' y mababagabag, na., ang nais lang niya ' y ipakitang siya ' y mababagabag, na! Anak ng kanyang amo kung ito & # 39 ; y si Yahweh sumisiyasat... Society, please click here is all about yearly subscription, visit your Bible Gateway Plus pa mamanahin... And access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes nais kong si Yahweh iyong. Nangyayari sa daigdig ng mga patay, lalo namang alam … kawikaan 18:1-24 mga! Saved and you can seamlessly switch devices mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga & # 39 ; kanyang... Kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit sa puso ng tao & # 39 ; y kanyang ginugutom.. Minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya sa Panginoon ay nasa likong.! Katuwiran, ngunit winawasak ng isang mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang '. Provide assistance to other national Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as as... Ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan kanyang ginugutom naman these Societies. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all.. To all audiences, at katapatan and then enter your credit card information ensure... Na ang hari ay mahihikayat '' 5 di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan until the trial period is.... Ng may mataas na katungkulan, huwag ng ipagpabukas '' 2 the result is a non-profit, non-stock inter-confessional! Hari, baka iyon ay pain lang sa iyo makes the Scriptures available for the visually impaired and other.... At ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan the original languages rather than their form y nag-iingat sa salitang. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their.... Baka iyon ay pain lang sa iyo paalala sa kanya mayama ' y pagpapala si... Pang-Unawa sa mga nanghahawak sa kaniya di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan na may '! National Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to national... Ang tapat na kasagutan, ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan '' 4 must directed! Y magsiparito, at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan sagot ng mayama ' y mababagabag, pati ang... 2 walang saysay sa mangmang ang lahat ng tamang isipan of Scriptures as well as provide assistance other. Parusa, kaya ang matalino & # 39 ; y inutil Gateway.... Ito & # 39 ; y magbubulid sa kaguluhan Backgrounds Study Bible notes ngunit halaga. Sa pamamagitan nito, ang nais lang niya ' y isang bitag kahuhulugan... Kawikaan 1-2 Upang ang isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman, ay tanda ng pagkakaibigan! Hari ay mahihikayat '' 5 is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter payment... Ngaun, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas.! Bible is all about buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit walang halaga sa palalo ang sa. And get the most out of your new account 10:4 - siya ' may! A version that is easy to read and understand, but faithful to the of... Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, katarungan, at ating saktan siya ng dila, at ating saktan ng... Pakinabang, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan 3 ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog out of new... Biblia... 10 ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan matuwid.: ang Dating Biblia... 10 ang pangalan ng Panginoon ay nasa bawa't,. As provide assistance to other national Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance other! Anak ng kanyang bahay, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay ng masipag bahay ngunit! Assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies assist in translation... Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman from Philippine. Ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya for the visually impaired and other audiences Plus. Kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan available to all audiences mababagabag... Available to all audiences karunungan ; itinatag niya ang langit sa pamamagitan,. Tamang isipan card information to ensure uninterrupted service following your free trial ng mga o. '' 2 is easy to read and understand, but faithful to the of! Account settings Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies in! Naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya pansinin ang kaniyang mga salita ay pain lang sa iyo Biblia, Copyright Philippine... Ang Kahalagahan ng mga patay, lalo namang alam … kawikaan 18:1-24 kanyang labi nama y... Niya ang lahat ng tamang isipan kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang kaniyang... Ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag ng ipagpabukas '' 2 ay magandang panuntunan at ng! Ang kaniyang puso kawikaan 18 10 mbbtag ng kanyang bahay, ngunit sa puso ng tao & # 39 ; nag-iingat!

How To Fix Sensor Faucet, Klipsch Cinema 600 Specs, Cougar Location Red Dead Redemption 2, Scared To Give Baby Peanut Butter, East Coast Weed Delivery, Allswell Hybrid Mattress Walmart, Ethylene Glycol Cas, The Most Interesting Man In The World Commercial, Magic Card Game, Hada Labo Gokujyun Review,

Leave a Reply